De OligoScan meet snel de mineralenwaarden en toxische zware metalen op celniveau.

Waarom willen we dit weten? 

Veel mensen ervaren veel stress in hun dagelijks leven, hebben te weinig slaap, worden blootgesteld aan allerlei giftige stoffen die van negatieve invloed zijn op je gezondheid. Gezond ouder worden helpt absoluut mee om gelukkiger ouder te worden en de kwaliteit van leven te vergroten. 

 

De OligoScan meet 20 mineralen, spoorelementen en 14 toxische metalen intracellulair. Je hebt direct resultaat! 

 

 

 

OligoScan

Voordelen van de OligoScan:

 

  • Levert direct en binnen één minuut resultaten aan.

  • In vergelijking met onderzoek van boed, haar of urine is de meting van de OligoScan beduidend goedkoper voor de cliënt .

  • Is niet belastend voor de cliënt, er wordt alleen een lichtstraal via de huid gezonden.

  • Het is een weefselmeting in tegenstelling tot de meeste andere bepalingen.

  • De onderlinge wisselwerkingen tussen de essentiële elementen en de toxische metalen bieden een indicatie voor mogelijk verstoorde fysiologische systemen, zoals de enzymwerking, de immuniteit, de darmassimilatie e.a.

Hoe werkt de OligoScan?

 

De OligoScan kan de gehaltes van mineralen, spoorelementen en toxische, zware metalen bepalen door middel van spectrofotometrie. Foto betekent licht en spectro heeft betrekking op een doorlopende reeks van waarden, zoals de kleuren van de regenboog. De OligoScan meet via een lichtstraal.

 

Wat meet de OligoScan dan?

De absorptie van elektromagnetische signalen van ieder element. 

Het principe achter de meting is de Wet van Lambert-Beer. Iedere substantie absorbeert en emitteert licht van een bepaald golflengtebereik. Hoe geconcentreerder een stof is, des te meer licht geabsorbeerd wordt. Hierdoor is een kwantitatieve analyse mogelijk. Spectrofotometrie wordt al jaren toegepast in laboratoria, de chemie, biologie en industrie.

Een consult met de OligoScan duurt 30 minuten.

Kosten €90,-,

Daar zit in: Rapportage en uitleg naar aanleiding van deze rapportage met een behandelplan.

 

Ook mogelijk om de OligoScan samen te voegen met de intake.

Duur: 90 minuten

Kosten: €150,-

 

Ik zal voorafgaand aan de scan om uw bloedgroep vragen! 

 

© 2015 by NL-voedingscoach 

Met mijn bericht/contactverzoek geef ik toestemming om mijn gegevens te verwerken, op de manier zoals omschreven in het  privacybeleid.