top of page

Neurotransmitters

Neurotransmitters zijn signaalstoffen in je brein en in je buik die signalen doorgeven. Zij maken de communicatie mogelijk tussen zenuwcellen in onze hersenen en darmen. Ze kunnen remmend of stimulerend werken of juist activerend. 

Don't believe everything you think

Hoe werkt het?

Neurotransmitters

Bewegen, jezelf uitdagen, gezond leven en gezond eten is nodig om je lichaam fit te houden waardoor je hersenen ook goed functioneren. De productie van energie is een belangrijke voorwaarde voor een goede hersenwerking. Je hersenen gebruiken zo'n 25 % van je dagelijkse zuurstof inname en zo'n 45% van alle glucose. De stoffen voor deze energie krijg je binnen via voeding. Denk bij goed functionerende hersenen aan denkvermogen, concentratie, geheugen, motoriek en reactie vermogen. 

Het natuurlijke productieproces kan ontregeld zijn doordat er specifieke bouwstenen als aminozuren, vetten en/of co-factoren zoals vitaminen, mineralen en specifieke plantenstoffen missen in je voeding. Dit kan bijvoorbeeld door hoog verbruik of inname tekorten komen waardoor de balans tussen remmen en activeren verstoord raakt. Er bestaan veel neurotransmitters. De neurotransmitters waar ik mij op richt zijn Dopamine, Acetylcholine, GABA en Serotonine. Het is wetenschappelijk aangetoond dat veel klachten en ziekten kunnen ontstaan door een disbalans in deze neurotransmitters. Van deze vier neurotransmitters is bekend welke effecten ze hebben op de werking van de hersenen, het denken en voelen, je persoonlijkheid, immuunsysteem, darmfunctie, hormonen en motoriek. Om te testen of de neurotransmitters in balans zijn wordt er gebruik gemaakt van de Braverman Assessment. De assessment is gebaseerd op 50 jaar onderzoek en klinische observaties.

Assessment en ervaringen:

Ik maak van dit assessment vaak gebruik in mijn praktijk en heb ontzettend mooie veranderingen mogen zien bij mijn cliënten bijvoorbeeld:

 

P. Uit haar assessment kwam naar voren dat ze van nature laag scoort in Dopamine. Zij heeft haar hele leven last van een laag concentratie vermogen, uitstelgedrag en is snel emotioneel en ziet nu dat ze zich beter kan focussen en zich krachtiger voelt. P. heeft meerdere gesprekken gehad in hert verleden bij therapeuten die fijn waren en wel iets hebben geholpen, maar niet genoeg. Nu blijkt dat de grootste oorzaak van deze klachten iets biochemisch is. Inmiddels heeft ze haar voeding aangepast. Ze neemt meer voeding waar de grondstoffen en co-factoren in zitten van deze neurotransmitter en ze heeft, omdat ze echt laag scoorde, extra ondersteuning van een aantal supplementen.

blaadje defffff.png

De functionele kenmerken van de neurotransmitters:

  • Dopamine - energie, concentratie, daadkracht

  • Acetylcholine - leervermogen, creativiteit, sterke zintuigen

  • GABA - kalmte, stabiliteit, structuur

  • Serotonine - veerkracht, flexibiliteit, oplossingsgerichtheid 

bottom of page